Bogi Nilsson

Lögmaður - Ráðgjafi

Bakgrunnur

Bogi er fyrrverandi rannsóknarlögreglustjóri ríkisins, ríkislögreglustjóri og síðast ríkissaksóknari. Bogi gekk til liðs við Nordik, sem ráðgjafi, árið 2011.

Ferilskrá

Menntun og störf

  • Embættispróf í lögfræði frá Háskóla Íslands, 1968.
  • Fulltrúi bæjarfógetans á Akureyri og sýslumannsins í Eyjafjarðarsýslu, 1968.
  • Bæjarfógeti á Eskifirði og sýslumaður í Suður-Múlasýslu, 1976.
  • Rannsóknarlögreglustjóri ríkisins, 1986.
  • Ríkislögreglustjóri, 1997.
  • Ríkissaksóknari, 1998-2007.

Nefndarstörf

  • Átti sæti í ýmsum nefndum sem sýslumaður, 1976-1986.
  • Í nefnd til að fjalla um og gera tillögur um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds. (Breytingar á dómstólaskipan tóku gildi 1. júlí 1992) 1987-1988.
  • Í nefnd til að fjalla um og gera tillögur um skipulag lögreglunnar, 1992-1993. Þann 1. júlí 1997 tóku gildi ný lögreglulög sem að stofni til voru reist á tillögum nefndarinnar.
  • Í refsiréttarnefnd, 1998-2003.